Ajax çalıştırdığınız bir php sayfasının içerisinden yönlendirme

Yepkoo

Yepkoo
Yönetici
JavaScript:
  $.ajax({
    type:"POST",
    url:"xxxxx.php",
    async: false,
    data: $("#form_id").serialize()
    success: function(data){
       if(data == 'redirect'){
        window.location.href='../Main/index.html';
       }else{
        alert(data);
       }
    });
 
Üst